CafeUni.com
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları

Posted by Nora 
Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 12, 2013 02:29PM
Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları

Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi
Altertumswissenschaften Eski Çağ Bilimleri
Agrarökonomie Tarım Ekonomisi
Agrartechnik Ziraat Mühendisliği
Agrarwissenschaften Ziraat Bilimleri
Ägyptologie Mısır Dili ve Edebiyatı (Ejiptoloji)
Angewandte Literaturwissenschaft Uygulamalı Edebiyat Bilimi
Angewandte Sprachwissenschaft Uygulamalı Dil Bilimi
Angewandte Theaterwissenschaft Uygulamalı Tiyatro Bilimi
Angewandte Wissenschaft Uygulamalı Bilimler
Anglistik/Amerikanistik İngiliz Dili ve Edebiyatı
Antike Kulturen Eski Çağ Tarihi ve Uygarlıkları
Antike Kulturen Ägyptens und Vorderasiens Eski Ön Asya ve Mısır Uygarlıkları/Medeniyetleri
Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraumes (AKOEM) Eski Çağ Tarihi ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları
Arabistik Arap Dili ve Edebiyatı
Archäologie Arkeoloji
Architektur - Innenarchitektur Mimarlık - İç Mimarlık
Architektur und Städtebau Mimarlık ve Şehir Planlama
Astronomie und Astropysik Astronomi ve Astrofizik
Astronomie und Weltall Astronomi ve Uzay Bilimi

Baltististik Baltık Dilleri ve Edebiyatları
Bauingenieurwesen İnşaat Mühendisliği
Bautechnik/ Bauingenieurtechnik Yapı Teknolojileri ve İnşaat Mühendisliği
Betriebswirtschaftslehre İşletme Ekonomisi
Bibliotheks-, Archiv-, Informations- und Dokumentationswesen Kütüphanecilik, Arşivcilik; Dokümantasyon ve Enformasyon
Bildende Künste Güzel Sanatlar (Görsel Sanatlar)
Bildungswissenschaft/Erziehungswissenschaft (Pädagogik) Pedagoji
Biochemie Biyokimya
Bioengineering Biyomühendislik
Bioinformatik Biyoinformatik
Biotechnologie Biyoteknoloji
Brauerei- und Getränketechnologie Bira ve İçecek Üretim Teknolojileri
Byzantinistik und Christliche Archäologie Bizantoloji ve Hıristiyan Arkeolojisi

Chemie Kimya
Chemieingenieurwesen Kimya Mühendisliği

Darstellende Kunst (Performing Arts) Sahne Sanatları
Deutsches und Türkisches Wirtschaftsrecht Alman ve Türk Ekonomi Hukuku
Dramaturgie Dramaturji

Economics Ekonomi
Eisenbahnwesen Raylı Sistemler Mühendisliği
Elektrotechnik Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik- und Kommunikationssysteme Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Energie- und Prozesstechnik Enerji Sistemleri ve Süreç Mühendisliği
Energiemanagement Enerji Yönetim Sistemleri
Energiewirtschaft Enerji Ekonomisi ve İşletmeciliği
Ernährungs- Lebensmittelwissenschaft Beslenme ve Gıda Bilimleri
Erneuerbare Energien Yenilenebilir Enerji
European Studies MA Avrupa Çalışmaları/Etüdleri

Facility Management Bina ve Tesis Yönetimi
Fahrzeugbau Otomotiv Mühendisliği
Fennistik/Finnische Sprache und Literatur Fin Dili ve Edebiyatı
Friedens- und Konfliktforschung Barış ve Uyuşmazlık Araştırmaları
Flämische Sprache und Literatur Flaman Dili ve Edebiyatı
Französische Philologie Fransiz Dili ve Edebiyatı
Fortswirtschaft Orman Mühendisliği

Game-Design und Programmierung Oyun Tasarımı ve Programlama
Gebärdensprache İşaret Dili
Gebärdensprache; Deutsche Gebärdensprache (DGS) Alman İşaret Dili
Gebärdensprache;Türkische Gebärdensprache Türk İşaret Dili (TİD)
Geisteswissenschaften Hermeneutik ve Tin Bilimleri
Gentechnik Genetik Mühendisliği
Germanistik Alman Dili ve Edebiyatı
Gerontologie Gerontoloji - Yaşlılık Bilimi
Geriatrie Geriatri - Yaşlılık Hekimliği
Geologie Jeoloji
Geodäsie und Photogrammetrie Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Geographie Coğrafya
Geomatics Engineering (Geomatik) Geomatik Mühendisliği
Geotechnologie Jeoloji Mühendisliği
Geowissenschaften Jeoloji
Gießerei und Werkstofftechnik Döküm Malzeme Teknolojileri
Griechische Philologie Yunan Dili ve Edebiyatı

Hungarologie Macar Dili ve Edebiyati

Industrial Design (Produktdesign) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Industrietechnik Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Informatik Bilişim Bilimi
Informatikmanagement/Informationsmanagement BilişimYönetimi
Informationssysteme Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Informationstechnik(IT) Bilişim Teknolojisi
Informationstechnik im Maschinenwesen Makine Mühendisliği Bilişim Teknolojileri
Informationstechnik im Bauwesen İnşaat Mühendisliği Bilişim Teknolojileri
Information Systems Engineering Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Ingenieurwissenschaften Mühendislik Bilimleri
Interkulturelle Kommunikation Kültürlerarasi İletişim
Internationales Wirtschaftsrecht Uluslararası Ekonomi Hukuku
Iranistik Fars Dili ve Edebiyatı
Islamwissenschaften Islamistik – İslam Bilimi

Japanologie Japon Dili ve Edebiyatı
Judaistik Musevi Dili ve Edebiyatı

Kartografie Harita Mühendisliği
Katalanische Sprache und Kultur Katalan Dili ve Edebiyatı
Klassische Archäologie — Klasik Arkeoloji
Kommunikations- und Medienwissenschaft Medya ve İletişim Bilimleri
Komparistik Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi
Kultur- und Sozialanthropologie Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Kunstgeschichte Sanat Tarihi
Kunst-und Kulturmanagement Sanat ve Kültür Yönetimi
Kunt und Technik Sanat ve Teknik
Künstliche Intelligenz Yapay Zekâ (ve Robotik)

Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur Peyzaj Mimarlığı; Planlama ve Tasarım
Land- und Gartenbauwissenschaften/Landschaftsgestaltung Tarım ve Doğa Bilimleri
Lateinische Philologie Latin Dili ve Edebiyatı
Lebensmittelchemie Gıda Kimyası
Lebensmitteltechnologie Gıda Mühendisliği
Lehramt Ögretmenlik
Lehramt/ Mathematik Primärstufe İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği (?)
Lehramt/ Deutsch Sekundarstufe I Orta Öğretim Almanca Öğretmenliği (?)
Lehramt/ Englisch Sekundarstufe II Lise Öğretim İngilizce Öğretmenliği (?)
Linguistik Dil Bilimi
Literatur-, Kunst- und Musikwissenschaften Edebiyat, Sanat ve Nazariyat Bilimleri
Luft und Raumfahrttechnik Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Management Informationsysteme Yönetim Bilişim Sistemleri
Maschinenbau Makine Mühendisliği
Maschinenbau (Erneuerbare Energien) Makine Mühendisliği (Yenilenebilir Enerji Ağırlıklı)
Materialwissenschaft Malzeme Bilimi
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Mathematik Matematik
Mechatronik Mekatronik Mühendisliği
Mediendesign/Multimedia İletişim Tasarımı/İnteraktif Medya Tasarımı
Medien und Kommunikationsdesign Medya ve İletişim Tasarımı
Medieninformatik Medya Bilgisayar Mühendisliği
Medien- und Kommunikationswissenschaften Medya ve İletişim Bilimleri
Medienwirtschaft Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
Medizin (Humanmedizin) Tıp
Medizinische Biotechnologie Tıbbi Biyoteknoloji
Medinizische Mikrobiologie Tıbbi Mikrobiyoloji
Medizintechnik/Biomedizintechnik Biyo-Medikal Mühendisliği
Meeresbiologie Deniz Biyolojisi
Metallurgie(Hüttenwesen) Metalurji Mühendisliği
Metallurgie und Werkstofftechnik Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği
Mittelalter- und Neuzeitarchäologie Orta ve Yeni Çağ Arkeolojisi
Molekulare Biomedizin Moleküler Biyotıp
Molekulare Medizin Moleküler Tıp
Molekularbiologie und Gentechnik Moleküler Biyoloji ve Genetik
Montanwissenschften Maden Mühendisliği

Nachrichtentechnik Telekomünikasyon Mühendisliği
Nanowissenschaften Nano Bilim
Nanotechnologie Nanoteknoloji Mühendisliği
Naturopati Alternatif Tıp
Niederlandistik/Flämische Sprache und Literatur Flaman Dili ve Edebiyatı
Nukleartechnik Nükleer Enerji Mühendisliği

Petroleum Engineering Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Pharmakologie Farmakoloji
Pharmazie Eczacılık
Philosphie Felsefe
Physikalische Ingenieurwissenschaft Fizik Mühendisliği
Produktionstechnik Üretim Mühendisliği
Prähistorie Prehistorya
Protohistorie und Vorderasiatische Archäologie Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Psychologie Psikoloji
Politikwissenschaft Uluslararası İlişkiler-Siyasal Bilimler
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Gazetecilik ve İletişim Bilimleri

Rechtsinformatik Adli Bilişim Mühendisliği
Rechtswissenschaft (Jura) Hukuk
Regelungstechnik Kontrol Mühendisliği
Regionalstudien Asien/Afrika Asya Afrika Araştırmaları
Romanistik Romen Dili ve Edebiyatı
Romanistik/Portugiesisch Portekiz Dili ve Edebiyatı
Romanistik/Spanisch İspanyol Dili ve Edebiyatı

Sinologie Sinolji/Çin Dili ve Edebiyatı
Skandinavistik/Nordistik İskandinav Dili ve Edebiyatı /Norveç Dili ve Edebiyatı
Slawistik Slav Dili ve Edebiyatı
Softwaretechnik Yazılım Mühendisliği
Sozialwissenschaften Sosyal Bilimler
Soziologie Sosyoloji
Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung Endüstri Sosyolojisi
Sportmanagement Spor Yönetimi
Sportmedizin Spor Hekimliği
Sportwissenschaft Spor Bilimleri
Sportwissenschaft/Leibeserziehung Beden Eğitimi ve Spor
Stadt- und Regionalplanung Şehir Planlamacılığı
Systems Engineering Sistem Mühendisliği

Schiffs- und Meerestechnik Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Technomathematik/Technische Mathematik Matematik Mühendisliği
Technische Informatik Bilgisayar Mühendisliği
Technischer Umweltschutz Çevre Koruma Teknolojileri
Telekommunikationstechnik Telekomünikasyon Mühendisliği
Textil- und Bekleidungstechnik Tekstil Mühendisliği
Textil und Modedesign Tekstil ve Moda Tasarımı
Theater und Schauspiel Tiyatro ve Oyunculuk
Theaterpädagogik Tiyatro Pedagojisi
Theaterwissenschaft Tiyatro Tarihi ve Teorisi
Theologie İlahiyat
Transkulturelle Kommunikation (Österreich) Mütercim Tercümanlık
Translatologie Çeviribilim - Mütercim Tercümanlık
Turkologie Türkoloji/Türk Dili ve Edebiyatı

Orientalistik Oryantalizm

Umweltingenieurwissenschaften Çevre Mühendisliği

Verfahrenstechnik Kimya ve Süreç Mühendisliği
Verkehrswesen Ulaştırma ve Trafik Mühendisliği
Veterinärmedizin/Tiermedizin Veteriner Hekimliği
Vokswirtschaftslehre Ulusal Ekonomi

Werkstofftechnik Malzeme Mühendisliği
Werkstoffwissenschaften Malzeme Bilimleri
Wirtschaft und Recht Ekonomi ve Hukuk
Wirtschaftsinformatik Yönetim ve Bilişim Sistemleri
Wirtschaftsingenieurwesen Endüstri Mühendisliği
Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau Endüstri Mühendisliği (Makine Mühendisliği Ağırlıklı)
Wirtschaftsingenieurwesen/Bauingenieurwesen Endüstri Mühendisliği (İnşaat Mühendisliği Ağırlıklı)
Wirtschaftsmathematik Matematiksel Ekonomi
Wirtschaftswissenschaften İktisadi ve İdari Bilimler
Wissenschaftsjournalismus Bilim Gazeteciliği

Zahnmedizin Diş Hekimliği
Zoologie Zooloji/Hayvan BilimleriEdited 50 time(s). Last edit at 09/16/2013 04:34PM by Nora.
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 13, 2013 02:42AM
Teşekkürler Kantürk, listeye ekledim. smiling smiley
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 13, 2013 06:37PM
Lateinische Philologie için=Latin Dili ve Edebiyatı olarak çevirirdim.
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 14, 2013 02:52AM
perpignan schrieb:
-------------------------------------------------------
> Lateinische Philologie için=Latin Dili ve
> Edebiyatı olarak çevirirdim.


Danke, perpignan! smiling smiley
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 14, 2013 04:16PM
Verkehrswesen Trafik mühendisliği

olabilir
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 16, 2013 01:51AM
Antike Kulturen Eski Çağ/Antik Çağ Tarihi ve Uygarlıkları
Antike Kulturen Ägyptens und Vorderasiens Eski Ön Asya ve Mısır Uygarlıkları/ Medeniyetleri
Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraumes (AKOEM) Eski Çağ/Antik Çağ Tarihi ve Doğu Akdeniz Uygarlıkları

Eski Çağ mı ? Antik Çağ mı ?

Eski Ön Asya ve Mısır Uygarlıkları mı? / Medeniyetleri mi?

yardımlarınız için şimdiden teşekkürler... smiling smiley
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 16, 2013 12:47PM
Friedens- und Konfliktforschung - Barış ve Uyuşmazlık Araştırmaları
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 16, 2013 05:25PM
evina schrieb:
-------------------------------------------------------
> Friedens- und Konfliktforschung - Barış ve
> Uyuşmazlık Araştırmaları


Danke, Evina!smiling smiley
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 16, 2013 05:33PM
Medizin (Humanmedizin)

Tıp
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 16, 2013 05:40PM
Politikwissenschaft Uluslararasi Iliskiler - Siyasal Bilimler

Sinoloji Sinologie

Sanat Tarihi Kunstgeschichte

Pedagoji Bildungswissenschaft - ehem. Pädagogik (Österreich)

Mütercim Tercümanlik Transkulturelle Kommunikation (Österreich)

Musevi Dili ve Edebiyati Judaistik (Österreich)

Macar Dili ve Edebiyati Hungarologie

Kültür ve Sosyal Antropoloji Kultur- und Sozialanthropologie

japon Dili ve Edebiyati Japanologie

Iskandinav Dili ve Edebiyati Skandinavistik

Gazetecilik ve İletişim Bilimleri Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

Flamen Dili ve Edebiyati Nederlandistik Niederlandistik Flämische Sprache und Literatur

Fin Dili ve Edebiyati Fennistik / Finnische Sprache und Literatur

Bilisim Yönetimi Informatikmanagement

Beslenme Bilimleri Ernährungswissenschaften

Beden Egitimi Sportwissenschaft / LeibeserziehungEdited 8 time(s). Last edit at 04/16/2013 05:44PM by Kantürk.
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 16, 2013 05:45PM
Çok teşekkürler, Kantürk! ekleyeceğim bunları da... smiling smiley
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 19, 2013 10:43PM
Islamwissenschaften, Islamistik – İslam Bilimi

Theologie - İlahiyatEdited 1 time(s). Last edit at 04/19/2013 10:45PM by eva.l.
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 20, 2013 04:55PM
eva.l schrieb:
-------------------------------------------------------
> Islamwissenschaften, Islamistik – İslam Bilimi
>
> Theologie - İlahiyat


Danke! Eva...smiling smiley
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 23, 2013 11:19AM
Gökbilim mi? Gök Bilimi mi ?
Yerbilim mi? Yer Bilimi mi ?

karar veremedim...

göktaşı - gök taşı misali...
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 23, 2013 11:52AM
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Astronomi:

Astronomi (gök bilimi ya da gökbilim), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İlk ve Orta Öğretimde Astronominin Yaygınlaştırılması Sempozyumu
Değerli gökbilimciler, ...

Yerbilim 1 : Jeoloji - Emrullah Güney - Literatür - 32,50 TL 19 x 27 cm. , Büyük boy ... 32 yıllık üniversite birikiminin ve deneyiminin yazıya dökülmüş hali olan


bence Jeoloji / Jeologi Mühendisliği / Astronomi / vs. diye kalmalı Türkçe terimler sadece bölüm içi kullanılıyor, anlaşılanEdited 4 time(s). Last edit at 04/23/2013 02:39PM by Kantürk.
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
April 24, 2013 08:00PM
Kantürk, çok teşekkür ederim...thumbs up
teşekürler kantürksmiling smiley
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
September 15, 2013 11:42PM
Nora schrieb:
-------------------------------------------------------
> Antike Kulturen Eski Çağ/Antik Çağ Tarihi
> ve Uygarlıkları

> Antike Kulturen Ägyptens und Vorderasiens Eski
> Ön Asya ve Mısır Uygarlıkları/
> Medeniyetleri

> Antike Kulturen des östlichen Mittelmeerraumes
> (AKOEM) Eski Çağ/Antik Çağ Tarihi ve Doğu
> Akdeniz Uygarlıkları

>
> Eski Çağ mı ? Antik Çağ mı ?
>
> Eski Ön Asya ve Mısır Uygarlıkları mı? /
> Medeniyetleri mi?
>
> yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
> smiling smiley

Ben Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunuyum ve oradaki anabilim dallarından birinin adı “Eski Çağ Tarihi” idi. “Antik Çağ Tarihi” adlı bir anabili dalının varlığını şimdiye kadar hiç duymadım.
Ayrıca listeye birkaç ekleme de ben yapayım:
Protohistorie und Vorderasiatische Archäologie — Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Klassiche Archäologie — Klasik Arkeoloji
Prähistorie — Prehistorya
Mittelalter- und Neuzeitarchäologie — Orta ve Yeni Çağ Arkeolojisi
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
September 16, 2013 04:36PM
Master,
bilgilendirme için teşekkür ederim.
Eklemeleri kopyala - yapıştır yaparak listeye taşıdım.
Re: Studiengänge - Üniversite Öğrenim Dalları
September 16, 2013 04:44PM
Wirtschaftspädagogik ?
Sorry, you do not have permission to post/reply in this forum.